قالیشویی شمال تهران در خدمت آسایش شماست …

رفع سوختگی فرش

سوختگی فرش از آسیب های تقریبا غیرقابل بازگشتی است که اگر زیاد عمیق نباشد و فرش را سوراخ نکرده باشد می توان با روش های خاصی آن را تا حدودی ترمیم نمود. اما اگر سوختگی بزرگ باشد به نحوی که با چشم قابل رویت باشد، برای همیشه بر روی فرش باقی خواهد ماند و از […]